Szkolenia okresowe i Kwalifikacja wstępna

1. Szkolenie okresowe to 35 godzin zajęć teoretycznych podzielonych na:

 •  21 godzin zajęć obowiązkowych dla wszystkich kategorii,
 •  14 godzin zajęć dodatkowych dla poszczególnych kategorii prawa jazdy.

Szkolenie okresowe - obowiązkowy program :

 1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.
 2. Stosowanie przepisów.
 3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

Szkolenie okresowe - obowiązkowe są dwa dowolne moduły z wymienionych poniżej :

 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • Czynnik ludzki w przewozie drogowym;
 • Wizerunek firmy, obsługa klientów;
 • Pierwsza pomoc;
 • Ergonomia dla kierowców;
 • Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem;
 • Krajowy przewóz drogowy;
 • Międzynarodowy przewóz drogowy
 • Mocowanie ładunków;
 • Przewóz drogowy zwierząt;
 • Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe;
 • Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe;
 • Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się;
 • Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną;
 • Przewóz drogowy drewna;
 • przewóz drogowy towarów budowlanych - w tym zasady zachowania się na placu budowy;
 • Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;
 • Ograniczenia w przewozie drogowym towarów;
 • Nie normatywne przewozy drogowe.

Szkolenie okresowe jest realizowane z uwzględnieniem kategorii prawa jazdy kierowcy, np. dla kierowcy z kat. C lub D poruszane są tematy związane z wykonywaną przez niego pracą - tematyka i zakres kursu jest zbliżony do dawnego kursu na przewóz rzeczy i osób. Zdobycie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej jest zwieńczeniem szkolenia okresowego lub kwalifikacji wstępnej i jest niezbędnym uprawnieniem do przewozu rzeczy lub osób.

BADANIA LEKARSKIE ORAZ PSYCHOLOGICZNE MUSZĄ BYĆ WYKONANE PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA OKRESOWEGO

2. Kurs na przewóz osób lub rzeczy poprzednio (świadectwo kwalifikacji).

Kwalifikacja wstępna

Dla kogo kierowana jest kwalifikacja wstępna?                  

Obowiązek uczestnictwa w kursach kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dotyczy wszystkich kierowców, którzy po raz pierwszy otrzymali prawo jazdy kat. D (autobus) po 10 września 2008 r. bądź kat. C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009 r. i chcą wykonywać zawód kierowcy w transporcie - przewozić osoby bądź towary.

W zależności od wieku kierowcy i wcześniej odbytych szkoleń osobę zainteresowaną kieruję się na odpowiedni rodzaj szkolenia celem przygotowania do egzaminu państwowego po którego zaliczeniu otrzymuje się stosowne zaświadczenie i wpis do prawa jazdy.

Jakie rodzaje kwalifikacji wstępnej

Wyróżniamy 4 rodzaje kursów:

a) kurs kwalifikacji wstępnej

 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C - po dniu 10 września 2009 r i ma 18-21 lat
 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D - po dniu 10 września 2008 r i ma 21-23 lat

b) kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C1 - po dniu 10 września 2009 r
 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C - po dniu 10 września 2009 r i ma skończone 21 lat
 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D1 - po dniu 10 września 2008 r
 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D - po dniu 10 września 2008 r i ma skończone 23 lata

c) kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E
 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

d) kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej

 • dotyczy kierowców, którzy spełniają warunki wymienione w podpunktach a) i c)


Jeżeli kierowca pragnie wykonywać zawód zawodowego kierowcy musi posiadać kwalifikację wstępną (na przewóz osób lub rzeczy). Kwalifikacja wstępna obowiązuje kierowców, którzy uzyskali „kat. D” po 10 września 2008r, a „kat. C” po 10 września 2009r, cena 3 500 zł (szkolenie e-learningowe), osoby które ukończyły 21 lat kategoria C i 23 lata kategoria D mogą przystąpić do kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (szkolenie e-learningowe) cena 3 000 zł


Jeżeli kierowca uzyskał prawo jazdy „kat. D” przed 10 września 2008r, a „kat. C” przed 10 września 2009r musi zrobić, kwalifikację uzupełniającą (jeżeli nie posiadał wcześniej takiego kursu)  lub kursu okresowego, którego jest zobowiązany zrobić wzg uzyskania „kat. C” lub „kat. D” jak przedstawia poniższa tabela który kończy się wpisem do prawo jazdy kod 95 i później odnawiać go co 5 lat.

Wymiar godzin szkolenia

Kwalifikacja wstępna

280 godzin

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

140 godzin

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

70   godzin

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca

35   godzin

PRAWO JAZDY KATEGORII C PRAWO JAZDY KATEGORII D
Termin uzyskania uprawnienia Termin ukończenia szkolenia okresowego Termin uzyskania uprawnienia Termin ukończenia szkolenia okresowego
do dnia 31.12.1980 do dnia 10.09.2010r do dnia 31.12.1980r do 10.09.2009r
od 01.01.1981r
do dnia 31.12.1995r
do dnia 10.09.2011r od 1.01.1981r
do dnia 31.12.1990r
do dnia 10.09.2010r
od 01.01.1996r
do dnia 31.12.2000r
do dnia 10.09.2012r od dnia 01.01.1991r
do dnia 31.12.2000r
do dnia 10.09.2011r
od dnia 01.01.2001r
do dnia 31.12.2005r
do dnia 10.09.2013r od dnia 01.01.2001r
do dnia 31.12.2005r.
do dnia 10.09.2012r
od dnia 01.01.2006
do dnia 31.12.2009r
do dnia 10.09.2014r od dnia 01.01.2006r
do dnia 31.12.2008r
do dnia 10.09.2013r

BADANIA LEKARSKIE ORAZ PSYCHOLOGICZNE MUSZĄ BYĆ WYKONANE PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA OKRESOWEGO

 

Symulator Nauki Jazdy 4d Dla Każdego !!
więcej
NOWOŚĆ ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI !!!!
Kurs kwalifikacji wstępnej przez internet metodą E-Learning

PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PRAWA JAZDY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

czytaj dalej ...
więcej
Szkolenie Okresowe
Szkolenia okresowe odbywane są metodą E-Learning


Zapisy od Poniedziałku do piątku !
więcej
Copyright 2013 by OSK Caputa | Odwiedziny strony: 638981 Wykonanie: Invidia.pl