KATEGORIA AM ORAZ NOWE KATEGORIE PRAWA JAZDY

Kategoria AM prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • motorowerem dwu- lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub z silnikiem elektrycznym o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
 • czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;


 Wymagania dla kategorii AM:
 • Osiągnięcie wymaganego wieku - 14 lat (Kurs można rozpocząć najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku)
 • Posiadanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego (zgoda do pobrania u Nas w Ośrodku)
 • Założenie Profilu Kandydata na Kierowcę (pkk)

  Kurs:
 • 10 godzin zajęć teoretycznych
 • 10 godzin zajęć praktycznych (zajęcia rozpoczynamy po zajęciach teoretycznych)
 • Cena: 800 ZŁ

  Pojazd:
 •  Zajęcia wykonywane są motorowerem marki ROMET ZETKA 50. Motorower jest naszym nowym zakupem dokonanym bezpośrednio w sieci dealerskiej. Pojazd nowy, bez żadnych uszkodzeń, usterek co spowoduje, że godziny praktycznej jazdy na kursie będą dla kursanta przyjemnością.
 •  Romet ZETKA 50 jest motorowerem ze skrzynią biegów mechaniczną (nie jak w skuterach – automat) wyposażonym w silnik spalinowy czterosuwowy. Zaznaczamy, iż, WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego) posiada na swoim wyposażeniu identyczny sprzęt do egzaminów na kategorię AM. Oznacza to, że nasz klient nie będzie zaskoczony innym pojazdem na egzaminie a innym na kursie.

   Teoria:
 • Zajęcia teoretyczne prowadzimy w sali znajdującej się obok biura. W Pszczynie wykłady prowadzone są w poniedziałki i czwartki o godzinie 15.30, w Czechowicach-Dziedzicach wykłady prowadzone są w wtorki i piątki o godzinie 15.30

  Praktyka:
 • Cześć praktyczna, czyli tzw „jazdy” wykonywana jest na placu manewrowym i w ruchu miejskim. Oczywiście nim na miasto wyjedziemy, rozpoczynamy od placu manewrowego w celu poznania niezbędnych zagadnień związanych z kierowaniem motorowerem i fizyką tej jazdy.
 • Na placu nauczymy Cię ruszać, hamować, zmieniać biegi, zatrzymywać oraz wykonywać inne podstawowe manewry. Opanowanie tych zagadnień pozwoli ruszyć na miasto i zapoznać się ze specyfiką poruszania się w ruchu miejskim.
 • Instruktor będzie jechał za Tobą zawsze motocyklem, a łączność kursant-instruktor zapewni profesjonalny sprzęt będący na wyposażeniu ośrodka. Po zakończeniu jazd i pozytywnym wyniku egzaminu wewnętrznego będziesz mógł zgłosić się do egzaminu państwowego w WORD.

1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

1) kategorii AM:
a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim;

2) kategorii A1:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

3) kategorii A2:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

4) kategorii A:
a) motocyklem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

5) kategorii B1:
a) czterokołowcem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą.

2. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

1) 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;

2) 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1;

3) 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2;

4) 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;

5) 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;

6) 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii :A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

 czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
b) w przypadku przewozu osób 400 kg;

 czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;”,
e) pkt 45 i 46 otrzymują brzmienie:

motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;

 motorower – pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;”;

Symulator Nauki Jazdy 4d Dla Każdego !!
więcej
NOWOŚĆ ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI !!!!
Kurs kwalifikacji wstępnej przez internet metodą E-Learning

PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PRAWA JAZDY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

czytaj dalej ...
więcej
Szkolenie Okresowe
Szkolenia okresowe odbywane są metodą E-Learning


Zapisy od Poniedziałku do piątku !
więcej
Copyright 2013 by OSK Caputa | Odwiedziny strony: 638952 Wykonanie: Invidia.pl